จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยชมรม สมาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี (ทีม One Home อุดรธานี ) นำโดย นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Share: