โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี(พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ออกมาให้บริการประชาชน พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกให้บริการจัดบูธให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง  หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย


Share: