มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาร่วมกับเอกชน

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะในการผูกขาดตัดตอนหรือร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 
  • ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้องในหัวข้อนี้
สัญญาอื่นๆ
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2560
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial