ประกาศจังหวัดอุดรธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 สอบข้อเขียน (อัตนัย) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ดาวน์โหลด


Share: