ติดต่อเรา

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

 

งานเด็กแรกเกิด : 042-222954

ศูนย์บริการคนพิการ : 042-221773

โทรศัพท์เรื่องทั่วไป : 042-325615

โทรสาร : 042-212590

 

email : udonthani@m-society.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/udonmsocietynews

ส่งข้อความถึง เรา

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial