พมจ.อุดรธานี

Comment-DSDW
banner_tree
SUM_ITA_64
mso-mission-2563
ProtectionChildApp
Banner
SocialWelfareBanner_WEB
banner191262
header pm
Header-1300
slide 123
Header-vision
Header-cv
header2
Header-king9
แบนเนอร์_ปชส.ออนไลน์e
previous arrow
next arrow

ผลงาน 2 ปี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

จดหมาย ข่าว

ดูทั้งหมด

ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี องค์กรคุณธรรมต้นแบบ


อุดรธานีจังหวัดคุณธรรมต้นแบบโดดเด่น


บ้านโฮมฮักอุดรธานี

สามารถร่วมบริจาคได้ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี โทร.042-325615
หมายเหตุ : ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าของเงินบริจาค
*******************************************

ข่าว สาร

ฉีดวัคซีนโควิดก่อนเทศกาลสงกรานต์ สร้างภูมิให้ทันต้อนรับลูกหลานกลับบ้าน

งานบริการด้าน กองทุน
กองทุนคุ้มครองเด็ก
กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ลิงค์ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อ วีดีทัศน์

วีดีโอแนะนำพัฒนาสังคมจังหวัดต้นแบบ กระทรวงพัฒนาสังคมเเละความมั่นคงของมนุษย์(พม.)

บทบาทหน้าที่ของกระทรวง พม. โดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดต้นแบบ

Banner Link
ลิงค์หน่วยงาน

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการผู้สูงอายุ

กิจกรรมการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

การเคหะแห่งชาติ

สำนักงานธนานุเคราะห์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์กรมหาชน)สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์

247380
Total Visitors
72
Visitors Today
21
Live visitors
247380
Total Visitors
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี

ชั้น 1 อาคาร 2 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000

 

งานเด็กแรกเกิด : 042-222954

ศูนย์บริการคนพิการ : 042-221773

โทรศัพท์เรื่องทั่วไป : 042-325615

โทรสาร 042 : 212590

 

udonthani@m-society.go.th

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial