ข่าวกิจกรรม

พิธีมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 11 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ในฐานะประธานกรรมการ ...

พมจ.อุดรธานี มอบเงินสนับสนุนโครงการและเงินทุนกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มกราคม 2563 นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เป็นปร ...

จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธาน ...
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial