โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยชมรม สมาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Share: