จังหวัดอุดรธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด ประจำปี 2563 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยชมรม สมาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด โดยมี นายวันชัย จันทร์พร นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมนักสตรีนักธุรกิจแห่งประเทศไทยจังหวัดอุดรธานี หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุดรธานี (ทีม One Home อุดรธานี ) นำโดย นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม ณ สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Share:โครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเลี้ยงอาหารกลางวันโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 76 จังหวัด จัดโดย สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ จังหวัดอุดรธานี หน่วยงาน องค์กรสมาชิก สภาสังคมสงเคราะห์ฯ พร้อมด้วยชมรม สมาคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในจังหวัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัดอุดรธานี สมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัดอุดรธานี นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี เข้าร่วม ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


Share:โครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก)

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2563 นายธวัชชัย สีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย เหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ชมรมแม่บ้านมหาดไทย หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน นางสิริวิมล เหมะธุรินทร์ พัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้ นางสาวชุตินัท แสนดา นักพัฒนาสังคมชำนาญการ ร่วมมอบบ้านตามโครงการซ่อมสร้างบ้าน 125 ปี 125 หลัง (บ้านอุ่นรัก) พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้สู้อายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 7 หลัง ในพื้นที่อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี


Share:โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และให้บริการประชาชนจังหวัดอุดรธานี)

วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563  นายนิรัตน์  พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วย นายวันชัย จันทร์พร นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาด สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทร์บรมราชชนนี(พอ.สว.) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563 ออกมาให้บริการประชาชน พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี ได้ออกให้บริการจัดบูธให้คำปรึกษาแก่ประชาชน และการบริการจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ณ โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง  หมู่ที่ 6 ตำบลโนนหวาย อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี และได้เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 2 ราย


Share:Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial